Μια ζωή… “βιολογική”.

Η ενασχόληση με τα βιολογικά, τόσο για τον Ίώνα όσο και για την Καρολίνα, τους δύο ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ξεκινά από την δεκαετία του 1990. Τότε ήταν που η Καρολίνα προσλήφθηκε στην πρώτο μαγαζί που άνοιξε με βιολογικά στην Αθήνα. Ο δε Ίωνας λίγο αργότερα συνεργαζόταν με μια από τις πρώτες κτηνοτροφικές μονάδες εκτροφής βιολογικών […]