ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιθυμείτε μόνο τυποποιημένα φρούτα βιολογικά θα πρέπει να μας το αναγράψετε σαφώς στην παραγγελία